Because và because of khác nhau ở đâu?

0
5267
Sử dụng từ because đúng cách

Cùng được hình thành với từ Because, nhưng nếu được thêm đuôi of, bạn sẽ thấy sự khác biệt nho nhỏ về cấu trúc và cách dùng của 2 cụm từ này, cùng tìm hiểu sự khác giữa sử dụng Because và because of trong tiếng Anh nhé.

=>> Xem thêm: Tổng hợp ngữ pháp TOEIC

1. Cấu trúc sử dụng Because

Cấu trúc:                                                   

Because + S + V + (O).

Ví dụ:

  • I don’t like her because she is mean and arrogant.
  • Her key was lost because her children had dropped it on the road.
  • I like this picture because it’s beautiful.
  • She could only eat a salad in the restaurant because she is a vegetarian

2. Cấu trúc sử dụng với Because of

“Because of” là một giới từ kiếp, được dùng trước danh từ, V-ing, đại từ để chỉ nguyên nhân của sự việc, hành động.

Cấu trúc:                                               

Because of + pro (noun)/ noun phrase

Ví dụ: 

  • I pass the exam because of your help.
  • Because of being on time we have to run very fast.
  • He has an accident because of his carelessness.
  • They moved to Liverpool because of her job.
  • Minh went to the party yesterday because of his girlfriend’s invitation.

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm: Anh ngữ Ms Hoa

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here