So sánh kép – những điều không thể bỏ qua

0
3127

Bài viết liên quan

So sánh kép được biết tới là loại so sánh với cấu trúc: Càng… càng… khiến các sự vật được nhấn mạnh và nổi bật hơn bình thường. Các Adj/Adv so sánh phải đứng ở đầu câu, trước chúng phải có The.

Dưới đây là các cấu trúc so sánh kép thường sử dụng nhiều nhất:

1. The + comparative + S + V + the + comparative + S + V

The hotter it is, the more miserable I feel.

  • Nếu chỉ một vế có Adj/Adv so sánh thì vế còn lại có thể dùng The more

2. The more + S + V + the + comparative + S + V

The more you study, the smarter you will become.

  • Sau The more ở vế thứ nhất có thể có that nhưng không nhất thiết.

The more (that) you study, the smarter you will become.

The more (that) we know about it, the more we are assured

  • Trong trường hợp nếu cả hai vế đều có thành ngữ it is thì bỏ chúng đi

The shorter (it is), the better (it is).

  • Hoặc nếu cả hai vế đều là to be thì bỏ đi

The closer to one of the Earth’s pole (is), the greater the gravitational force (is).

Các thành ngữ: all the better (càng tốt hơn), all the more (càng… hơn), not… any the more… (chẳng… hơn… tí nào), none the more… (chẳng chút nào) dùng để nhấn rất mạnh cho các tính từ hoặc phó từ được đem ra so sánh đằng sau. Nó chỉ được dùng với các tính từ trừu tượng:

  • Sunday mornings were nice. I enjoyed them all the more because Sue used to come round to breakfast. (các sáng chủ nhật trời thật đẹp. Tôi lại càng thích những sáng chủ nhật đó hơn nữu vì Sue thường ghé qua ăn sáng.)
  • He didn’t seem to be any the worse for his experience. (Anh ta càng khá hơn lên vì những kinh nghiệm của mình.)
  • He explained it all carefully, but I was still none the wiser. (Anh ta giải thích toàn bộ điều đó cẩn thận nhưng tôi vẫn không sáng ra chút nào cả.)

Cấu trúc này tuyệt đối không dùng cho các tính từ cụ thể.

Bài viết liên quan:

Xem thêm: Anh ngữ Ms Hoa

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here