SỬ DỤNG ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG

0
379

Đại từ nhân xưng trong tiếng Anh là một chủ thể ngữ pháp quan trọng chúng thường xuyên xuất hiện trong các bài kiểm tra hay bài thi TOEIC, IELTS.Hãy cùng Anh Ngữ Ms Hoa điểm qua những kiến thức quan trọng về chủ thể ngữ pháp này nhé!

I. Đại từ nhân xưng

Đại từ là những từ dùng để thay thế cho danh từ, chúng được sử dụng để tránh lặp lại những danh từ đã được đề cập đến trước đó.

Đại từ nhân xưng có thể đứng một mình để tạo thành chủ ngữ trong câu.

Các đại từ nhân xưng trong tiếng Anh có thể kể đến như: I, me, he, she, herself, you, it, that…

Ví dụ về đại từ nhân xưng:

– John saw helen, and he waved at her – John nhìn thấy Helen và anh ấy vẫy tay với cô ấy!

Trong câu trên đại từ nhân xưng He, Her lần lượt thay thế cho John và Helen.

*** Đại từ nhân xưng gồm các dạng: Đại từ nhân xưng đóng vai trò chủ ngữ (He, She..), Đại từ nhân xưng đóng vai trò làm tân ngữ (Him).

đại từ nhân xưng


II. Các đại từ nhân xưng trong tiếng Anh

Đại từ nhân xưng

Subject

Object

Ngôi thứ 1 số it

I

Me

Ngôi thứ 2 số ít

You

You

Ngôi thứ 3 số ít

He, She, it

Him, her, its

Ngôi thứ 1 số nhiều

We

Us

Ngôi thứ 3 số nhiều

They

them

Bảng đại từ nhân xưng mở rộng

Đại từ chủ ngữ

Đại từ tân ngữ

Đại từ phản thân

Tính từ sở hữu

Đại từ sở hữu

I (tôi)

me (là tôi)

myself (chính tôi)

my (của tôi)

mine
(là của tôi/thuộc về tôi)

you (bạn)

you (là bạn)

yourself, yourselves
(chính bạn/các bạn)

your
(của bạn/các bạn)

yours
(là của bạn/các bạn/thuộc về các bạn)

he, she, it
(anh/cô ta, nó)

him, her, it
(là anh/cô ấy, nó)

himself, herself, itself
(chính anh/cô ấy, nó)

his, her, its
(của anh/cô ấy, nó

His, hers
(là của anh/cô ấy)

we (chúng tôi)

us (là chúng tôi)

ourselves (chính chúng tôi)

our
(của chúng tôi/chúng ta)

ours
(là của chúng tôi/thuộc về chúng tôi)

they (chúng nó)

them (là chúng nó)

themselves
(chính chúng nó)

their
(của chúng)

theirs
(là của chúng nó/thuộc về chúng nó)


III. Cách dùng đại từ nhân xưng

Khi đại từ nhân xưng làm chủ từ trong câu thì nó đứng trước động từ chính của câu và các động từ chính phải được biến đổi cho phù hợp với chủ từ của nó.

  • Ví dụ: She has a long black hair – cô ấy có một mái tóc đen dài.

Khi đại từ nhân xưng làm tân ngữ .

  • Ví dụ: She talk to them – Cô ấy nói chuyện với họ.

Đại từ nhân xưng đứng sau giới từ

  • Ví dụ: I go to the cinema with her – Tôi đi đến rạp chiếu phim với cô ấy.

IV. Bài tập về đại từ nhân xưng

Bài 1: Điền đại từ thích hợp thay thế cho danh từ trong ngoặc:

1. ……….is dancing. (John)

2. ……….is black. (the car)

3. ………. are on the table. (the books)

4. ………. is eating. (the cat)

5. ………. are cooking a meal. (my sister and I)

6. ………. are in the garage. (the motorbikes)

7. ………. is riding his motorbike. (Nick)

8. ………. is from England. (Jessica)

9. ………. has a sister. (Diana)

10. Have ………. got a bike, Marry?

Bài 2: Tìm đại từ thay thế cho danh từ cho trước:
1. I →
2. you →
3. he →
4. she →
5. it →
6. we →
7. they →

>> ĐÁP ÁN BÀI TẬP ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG TẠI ĐÂY

>>> ĐỪNG BỎ LỠ

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here