Câu mệnh lệnh và những điều cần biết

0
2529

Nhắc tới các cấu trúc trong tiếng Anh, bạn không thể bỏ qua dạng câu mệnh lệnh, câu này thường được dùng để ra lệnh, yêu cầu người khác. Hãy cùng http://tailieutoeic.com tìm hiểu thêm về dạng câu này nhé.

Có thể bạn quan tâm:

1. Khái niệm

Câu mệnh lệnh trong tiếng anh là câu được dùng để yêu cầu/ ra lệnh cho người khác phải làm hoặc không làm gì đó. Câu mệnh lệnh thường sẽ không có chủ ngữ và khá ngắn gọn, vì chúng được dùng để nhấn mạnh vào yêu cầu người nghe (chủ từ được ngầm hiểu).

Ví dụ:

Sit down
No smoking.

2. Cấu trúc câu mệnh lệnh

+ Với Infinitive

Câu khẳng định: V(bare) + O + …

Câu phủ định: Do + NOT + V(bare) + O + …

Ví dụ: Eat your dinner.

Dùng với đại từ nhân xưng you trong câu mệnh lệnh để nhấn mạnh

Câu khẳng định: You + V(bare) + O + …

Câu phủ định: Do + NOT + you + V(bare) + O + …

Ví dụ:

You stay here.
You open the window.
Note: Trong 1 số trường hợp, đại từ you có thể được thay thế bằng các đại từ bất định khác (someone, somebody, no one, nobody, everyone, everybody) để câu nói được nhẹ nhàng hơn, nhất là trong văn nói. Động từ vẫn giữ nguyên V-bare.

Ví dụ:

Everybody go out, please.
Somebody call Julia.
+ Với trợ động từ DO (để làm câu lịch sự và trang trọng hơn)
Câu khẳng định: Do + V(bare) + O + …

Câu phủ định: Do + NOT + V(bare) + O + …

Ví dụ:

Do sit down.
Don’t you go!
+ Với Let và Let’s
Cấu trúc này được dùng trong câu mệnh lệnh cho ngôi thứ 1 và thứ 3

-> Thể khẳng định:

Let + Đại từ nhân xưng tân ngữ + V(bare) + O + …

Let’s (Let us) + V(bare) + O + …

Ví dụ: Let me go!

-> Thể phủ định:

Let’s not + V(bare) + O + …

Don’t let’s V(bare) + O + …

Ví dụ: Don’t let’s say a word about it.

3. Cách dùng câu mệnh lệnh

+ Ra lệnh, yêu cầu ai làm gì đó
Ví dụ: Stop!

+ Đưa ra sự hướng dẫn, thông báo, nhắc nhở hoặc sự cấm đoán
Đối với dạng này, người ta thường thêm các từ please, just hoặc if you don’t mind để làm nhẹ câu từ đi.

Ví dụ: Please keep quite!

+ Lời đề nghị hoặc lời mời
Ví dụ: Don’t be afraid to ask anything.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm: Anh ngữ Ms Hoa

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here