Cấu trúc “Help + to V”, “Help + V-ing” trong tiếng Anh

0
2269
Cấu trúc help

Help có nghĩa là giúp đỡ, cấu trúc help được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống cũng như các bài thi. Bài học sau sẽ giới thiệu tới bạn cấu trúc và cách dùng help trong tiếng Anh chuẩn nhất.

1. CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG HELP

Help có 3 dạng cấu trúc với ý nghĩa gần giống với nhau, bạn cần phân biệt rõ sự khác nhau giữa chúng để có thể áp dụng thật tốt.

 • Help so to do something: giúp ai đó làm việc gì. Trong trường hợp này cả người giúp và người được giúp đều cùng nhau làm.
 • To help somebody do something: giúp ai đó làm việc gì. Trong trường hợp này, người giúp sẽ làm hết và người được giúp không cần tham gia.
 • To help somebody to do something: giúp ai đó làm cái gì

*Lưu ý: Cấu trúc: To help somebody to do something = To help somebody do something: cả 2 đều được dùng để nói về việc giúp ai đó làm gì.

Cấu trúc help

Ví dụ:

 • She helped me clean the house. (Cô ấy đã giúp tôi dọn dẹp nhà cửa.) = She helped me to clean the house. (Cô ấy giúp tôi dọn dẹp nhà cửa.)
 • She can’t help to clean the house. (Cô ấy không thể không dọn dẹp nhà cửa.) = She can’t help clean the house. (Cô ấy không thể giúp dọn dẹp nhà cửa.)
 • My mum helped me in learning English. (Mẹ tôi đã giúp tôi học tiếng Anh.) = My mum helped me with English. (Mẹ tôi đã giúp tôi với tiếng Anh.)

2. MỘT SỐ LƯU Ý KHI DÙNG HELP

Nếu tân ngữ đi sau Help không nói trực tiếp đến một ai hay nói cách khác là đại từ vô nhân xưng với nghĩa “người ta”. Chúng ta có thể bỏ tân ngữ đó và To của động từ đi kèm đằng sau.

Trong trường hợp tân ngữ của Help giống với tân ngữ của động từ đi kèm đằng sau. Chúng ta bỏ tân ngữ sau Help và To của động từ đi đằng sau nó.

Help thường đi kèm với động từ có dạng Inf, nhưng help cũng có thể đi với động từ nguyên thể trong một số trường hợp nhất định.

Cấu trúc To help sb do sth hay To help sb to do sth đều được dùng với nghĩa là giúp ai làm gì.

( Help có thể dùng khi muốn giúp ai đó làm gì )

Ví dụ:

 • Nam helped Lan wash the dishes. (Nam giúp Lan rửa bát)Nam helped the old man with the packages to find a taxi. (Nam giúp ông già gói đồ đi tìm taxi.)
 • The teacher helped Hoa find the research materials. (Cô giáo đã giúp Hoa tìm tài liệu nghiên cứu.)
 • This wonderful drug helps (people to) recover more quickly. (Loại thuốc tuyệt vời này giúp (mọi người) phục hồi nhanh chóng hơn.)

People to có thể lược bỏ bới nó là một đại từ vô xưng với ý nghĩa người ta

Nếu tân ngữ của help và tân ngữ của động từ đi kèm đằng sau giống nhau, ta lược bỏ tân ngữ sau help đồng thời bỏ luôn cả to của động từ đằng sau.

Ví dụ: The body fat of the bear will help (him to) keep him alive during hibernation. (Chất béo cơ thể của gấu sẽ giúp (anh ta) giữ cho anh ta sống trong thời gian ngủ đông.)

Cấu trúc: CAN’T HELP + V-ING: Không thể không làm gì đó.

Ví dụ: Can’t help laughing! (Không thể nhịn được cười!)

Cấu trúc HELP + TO DO SOMETHING và HELP + V có nghĩa giống nhau và chúng có thể dùng thay thế lẫn nhau.

Ví dụ:

 • He helps me do my homework. (Anh ấy giúp tôi làm bài tập.)
 • He helps me to do my homework. (Anh ấy giúp tôi làm bài tập.)

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here