Bài mẫu IELTS Speaking chủ đề: Travel & Holidays

0
28495

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy những mẫu bài nói IELTS đầy đủ với các câu hỏi liên quan đến chủ đề Travel & Holidays.

>>> Xem thêm: Cẩm Nang Học IELTS Speaking

Bài mẫu IELTS Speaking này bao gồm 3 phần với các câu hỏi liên quan đến chủ đề Ngày lễ. Hãy nhớ rằng trong bài kiểm tra thực tế, bạn sẽ nhận được một loạt các câu hỏi từ các chủ đề khác nhau. Nhưng một trong số đó là chủ đề Ngày lễ, rất có lợi khi đọc các mẫu IELTS Nói với câu trả lời và ghi nhớ từ vựng IELTS Nói theo chủ đề.

Part 1: Travel & Holidays 

Examiner: Do you like travelling?

Candidate: Yes, definitely! I think seeing the world, from great historical monuments to white sandy beaches, is what life is all about. It’s a very interesting way to learn about new cultures and explore new places.

Dịch: 

Giám khảo: Bạn có thích đi du lịch không?

Thí sinh: Vâng chắc chắn! Tôi nghĩ rằng nhìn thế giới, từ những di tích lịch sử vĩ đại đến những bãi biển cát trắng, là tất cả những gì của cuộc sống. Đó là một cách rất thú vị để tìm hiểu về các nền văn hóa mới và khám phá những địa điểm mới.

Examiner: What is your favourite type of holiday?

Candidate: really like going to the countryside, getting away from it all. Nothing relaxes me as much as wilderness… I am tired of tourist traps and usually go off the beaten track

Dịch: 

Giám khảo: Loại kỳ nghỉ yêu thích của bạn là gì?

Thí sinh: Tôi thực sự thích về nông thôn, tránh xa tất cả. Không có gì làm tôi thư giãn nhiều như hoang dã … Tôi mệt mỏi với những cái bẫy du lịch và thường đi ra khỏi đường mòn …

Examiner: What do you do on holidays?

Candidate: prefer visiting various museums and places of interestFor instance, on my last vacation I was to Rome and I visited 12 museums. It was fantastic! Of course, sometimes I go shopping with my friends or relatives too… But I don’t find it near as exciting…

Dịch: 

Bạn làm gì vào ngày lễ?

Tôi thích đến thăm nhiều bảo tàng và địa điểm yêu thích. Chẳng hạn, trong kỳ nghỉ vừa qua tôi đã tới Rome và tôi đã ghé thăm 12 bảo tàng. Nó rất tuyệt vời! Tất nhiên, đôi khi tôi cũng đi mua sắm với bạn bè hoặc người thân của mình … Nhưng tôi không thấy nó gần như thú vị …

Examiner: Are there many tourists visiting your country?

Candidate: Probably yes… My country has different tourist attractions in many cities, especially the capital… For example, my country has old-time religious traditions… That’s why we have a lot of ancient cathedrals and churches that are interesting for both tourists and local citizens…

Dịch:

Giám khảo: Có nhiều khách du lịch đến thăm đất nước của bạn?

Thí sinh: Có lẽ là có … Đất nước tôi có nhiều địa điểm du lịch khác nhau ở nhiều thành phố, đặc biệt là thủ đô … Ví dụ, đất nước tôi có truyền thống tôn giáo lâu đời … Đó là lý do tại sao chúng ta có rất nhiều nhà thờ và nhà thờ cổ xưa rất thú vị cả khách du lịch và người dân địa phương …

Part 2: Travel & Holidays 

Examiner: Now, have a look at the card and prepare a monologue.

Describe a tourist attraction you once visited. You should say:

  • When you visited it
  • Where is it situated
  • Who you went with
  • and say what about it you like the most

Candidate: A couple of years ago I went on a holiday to Paris with my parents… it is a very popular tourist destination, since it has various places of interestsuch as ancient museums and monuments… That’s why there are always hordes of tourists… So we decided to go out of season in the autumn… Fortunately, the weather was great, and we did not waste any days watching TV at the hotel… it was a memorable holiday … we enjoyed breathtaking views from the top of the Eiffel tower and dined in cozy little restaurants. I would certainly recommend visiting Paris, it is a picturesque city.

Dịch:

Cách đây vài năm, tôi đi nghỉ ở Paris cùng bố mẹ. Đây là một địa điểm du lịch rất nổi tiếng, vì nó có nhiều địa điểm thú vị khác nhau, như bảo tàng cổ và tượng đài, đó là lý do tại sao luôn có nhiều khách du lịch … Vì vậy, chúng tôi quyết định ra khỏi mùa vào mùa thu May, thời tiết rất tuyệt và chúng tôi đã không lãng phí bất kỳ ngày nào để xem TV tại khách sạn … đó là một kỳ nghỉ đáng nhớ, chúng tôi rất thích ngắm cảnh ngoạn mục từ đỉnh Eiffel tháp và ăn tối trong nhà hàng nhỏ ấm cúng. Tôi chắc chắn sẽ khuyên bạn nên ghé thăm Paris, đó là một thành phố đẹp như tranh vẽ.

>>> Tuyển tập bài mẫu IELTS Speaking (Full part 1, 2 & 3)

Part 3: Travel & Holidays

Examiner: Why do you think tourism is so developed now?

Candidate: Well, because it is a lot easier to travel nowadays… you can choose charter flights and find various youth hostels all around the world, so you don’t need to spend much money on the travelling. Moreover, you can book a trip via the Internet, so you don’t even have to leave home.

Dịch: 

Giám khảo: Tại sao bạn nghĩ rằng du lịch bây giờ rất phát triển?

Thí sinh: Chà, vì ngày nay việc đi lại dễ dàng hơn rất nhiều, bạn có thể chọn các chuyến bay thuê bao và tìm các nhà trọ thanh thiếu niên khác nhau trên khắp thế giới, vì vậy bạn không cần phải chi nhiều tiền cho việc đi lại. Hơn nữa, bạn có thể đặt một chuyến đi qua Internet, vì vậy bạn thậm chí không phải rời khỏi nhà.

Examiner: How people choose their destination?

Candidate: There are a lot of ways. For instance, you can surf the internet for all the necessary information… Or you can visit different travel agencies for more advice.

Dịch:

Giám khảo: Làm thế nào mọi người chọn điểm đến của họ?

Thí sinh: Có rất nhiều cách. Chẳng hạn, bạn có thể lướt internet để biết tất cả các thông tin cần thiết. Hoặc bạn có thể đến các công ty du lịch khác nhau để được tư vấn thêm.

Examiner: What kind of transport do you prefer on holidays? Why?

Cadidate: It depends… I usually reach my holiday destination by plane because it is the fastest and the least dangerous way to travel. However, flying can be a bit uncomfortable… So I also travel by train from time to time… But I never drive car on a vacation, because I do it every day when I work… I would have a busman’s holiday otherwise.

Dịch:

Giám khảo: Bạn thích loại phương tiện giao thông nào vào ngày lễ? Tại sao?

Thí sinh: Nó phụ thuộc vào việc tôi thường đến điểm đến kỳ nghỉ bằng máy bay vì đây là cách nhanh nhất và ít nguy hiểm nhất để đi du lịch. Tuy nhiên, bay có thể hơi khó chịu … Vì vậy, tôi cũng thường xuyên di chuyển bằng tàu hỏa nhưng tôi không bao giờ lái xe trong kỳ nghỉ, bởi vì tôi làm việc đó mỗi ngày khi tôi làm việc … Tôi sẽ có một kỳ nghỉ của người lái xe buýt .

Examiner: Do you prefer travelling alone or in tour groups? Why?

Candidate: I definitely prefer travelling alone because I like to plan the trip by myself… When choosing a guided tour, you should always conform to a set schedule… So if you are in India and, say, you want to spend an extra hour at Taj Mahal, you simply cannot do that with a group tour… I like independent travel. That way I get to see and do exactly what I want and spend as much time as I want at various stops.

Dịch:

Giám khảo: Bạn thích đi du lịch một mình hoặc trong các nhóm du lịch? Tại sao?

Thí sinh: Tôi chắc chắn thích đi du lịch một mình vì tôi thích tự lên kế hoạch cho chuyến đi … Khi chọn một chuyến tham quan có hướng dẫn, bạn phải luôn tuân thủ lịch trình đã định. Vì vậy, nếu bạn ở Ấn Độ và, bạn muốn dành thêm một giờ tại Taj Mahal, bạn chỉ đơn giản là không thể làm điều đó với một tour du lịch nhóm … Tôi thích du lịch độc lập. Bằng cách đó tôi có thể nhìn thấy và làm chính xác những gì tôi muốn và dành nhiều thời gian như tôi muốn ở nhiều điểm dừng khác nhau.

Hy vọng với những thông tin hữu ích ở trên sẽ giúp các bạn có thêm những kiến thức hữu ích về chủ đề Travel & Holidays để các bạn tham khảo và đạt được số điểm cao nhất trong phần này.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here