CÁCH NHẬN BIẾT MOST, MOST OF, VÀ ALMOST TRONG TOEIC

0
3612

Trong quá trình ôn thi TOEIC có rất nhiều bạn chia sẻ rằng mình hay bị nhầm ln MOST, MOST OF, VÀ ALMOST làm mất đi rất nhiều điểm TOEIC đáng tiếc. Chính vì vậy, trong bài viết này tailieutoeic.com sẽ chia sẻ đầy đủ bạn cách nhận biệt, sử dụng MOST, MOST OF, VÀ ALMOST dễ dàng nhất.

Xem thêm bài viết khác:

“MOST” LÀ TÍNH TỪ, BỔ NGHĨA CHO DANH TỪ SỐ NHIỀU KHÔNG XÁC ĐỊNH.

“MOST OF” LÀ ĐẠI TỪ, CÓ DANH TỪ XÁC ĐỊNH THEO SAU.

1. MOST

Most là tính từ, bổ nghĩa cho danh từ số nhiều không xác định.

Cấu trúc: Most + N (danh từ số nhiều không xác định ) nghĩa là hầu hết

Ví dụ:

Most Vietnamese people understand French.

Hầu hết người Việt Nam hiểu tiếng Pháp.

2. MOST OF
Most of là đại từ, theo sau là danh từ xác định, đề cập đến những đối tượng cụ thể.
Cấu trúc: Most of + a/an/the/this/that/these/those/my/his… + N, cũng có nghĩa là hầu hết.

Ví dụ:

– Most of my friends live abroad.

Hầu hết bạn bè tôi sống ở nước ngoài.

– Most of the students read books in their free time.

Hầu hết học sinh đọc sách trong thời gian rảnh.

– Most of the people in my neighborhood are hard working.

Hầu hết mọi người trong khu phố của tôi đều làm việc chăm chỉ (đã xác định nhóm người ở trong khu dân cư của bạn)

– Most of the students of Hanoi University of Science and Technology are hard working.
Hầu hết sinh viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đều làm việc chăm chỉ

3. ALMOST
Almost là trạng từ, có nghĩa hầu hết, gần như. Nó bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc một trạng từ khác.
Almost thường đi với anybody, anything, no one, nobody, all, everybody.
Ví dụ:
– Almost all Japanese (people) eat rice.
Hầu hết người Nhật ăn cơm
– Almost every woman lives longer than man.
Hầu như mọi phụ nữ đều sống lâu hơn nam giới.
– Almost all students in this school passed the graduation exam.
Hầu như tất cả học sinh trong trường này đều đậu kỳ thi tốt nghiệp.

Lưu ý: Không dùng Almost students, Almost people mà phải dùng Most.

✨ THÊM MỘT VÍ DỤ HAY ĐƯỢC DÙNG KHI VIẾT IELTS NỮA NHÉ .
🔹Most people, especially those who live in big cities, are affected.
🔹Hầu hết mọi người, đặc biệt là những người mà sống ở các thành phố lớn, bị ảnh hưởng.
🔹Furthermore, students can look for information on the Internet whenever they want, while most libraries can only be visited during several hours per day.
🔹Hơn thế nữa, sinh viên có thể tìm kiếm thông tin trên các trang mạng bất cứ khi nào họ muốn, trong khi hầu hết các thư viện truyền thống chỉ có thể được ra vào trong những khung giờ nhất định mỗi ngày.
🔹 Additionally, most of the grown-up citizens in this country were married in both of the years.
🔹Ngoài ra, hầu hết các công dân trưởng thành ở nước này đã lập gia đình trong cả hai năm.
🔹It is noticeable that families in this country spent most of their money on housing and food in both years.
🔹Đáng chú ý là các gia đình ở quốc gia này dành phần lớn số tiền của họ vào nhà cửa và thức ăn trong cả hai năm.

Chúc các bạn học tốt và tự tin hiểu rõi về MOST, MOST OF, VÀ ALMOST hiệu quả nhé! Hẹn gặp các bạn trong bài chia sẻ sau.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here